cTEN berøringsfri øyelaser

cTEN – raskest, mest skånsom og uten mekanisk berøring

SynsLaser i Oslo og Tromsø er alene i Norge om å tilby øyelaserbehandlingen cTEN. Dette er behandlingsmetoden som ikke skjærer, skraper eller børster på øyet før selve laserbehandlingen. Ved cTEN er det kun laserstrålen som berører øyet, noe som reduserer risiko for komplikasjoner betydelig og ikke forårsaker ubehag ved behandlingen.

cTEN er i dag den raskeste og den første berøringsfrie metoden på markedet, og den er ca. 8 -10 ganger raskere enn den vanlige LASIK-metoden. cTEN gir også pasienten bedre synskvalitet gjennom en mer presis og individuelt tilpasset behandling. Ved cTEN oppnår man raskere tilheling og stabilt syn enn ved Smart Surface (No-Touch), LASEK, ASA og PRK.

Foto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.noFoto: Marius Fiskum / www.mariusfiskum.no

Synskorrigerer på 30 sekunder

Øyet er et særdeles ømfintlig organ. Det har du opplevd mange ganger når du har fått rusk eller et øyevipphår på øyet – det svir og irriterer. Du vet også hvor stort behovet er for å blunke – blunking tilfører øyet nødvendig fuktighet. Når et øye laserbehandles, holdes det oppe ved hjelp av et instrument slik at laseren kan jobbe kontinuerlig. Da får naturligvis ikke øyet blunke.

Mens det tar til sammen fem til åtte minutter å synskorrigere ett øye med LASIK-metoden, tar det 30 sekunder å få det samme gjort med cTEN, noe som selvfølgelig er mindre anstrengende og ubehagelig for øyet.

Les mer om cTEN og teknologien bak metoden.

Forskjell på cTEN og LASIK/FS-LASIK

Femtosecond er en metode som har vært benyttet siden 2001. Her lages det et kutt i øyet for å skape LASIK-lokket ved hjelp av en laser istedenfor å bruke kniv. Deretter begynner selve laserbehandlingen av synsfeilen. Med cTEN slipper pasienten den første delen av behandlingen fordi cTEN er en fullstendig berøringsfri overflatelaserbehandling, der LASIK-lokket ikke trenges.

Spørsmål og svar

1. Gjør en cTEN laserbehandling vondt?

Nei, en cTEN laserbehandling gjør ikke vondt. Før operasjonen bedøves øyet med bedøvelsesdråper. Det som gjør cTEN ekstra tiltalende, er at øyet ikke berøres av kirurgiske instrumenter. Det er kun laserstrålen som berører øyet. Man må imidlerte påregne noe ubehag de første par dagene etter laserbehandlingen.

2. Hva skjer hvis jeg blunker eller rører på meg under laserbehandlingen?

Før laseroperasjonen setter kirurgen på en øyelokksholder. Denne hindrer deg i å blunke under laserbehandlingen. Lasersystemet vårt har to såkalte ”eye trackere”, som følger alle øyets bevegelser under hele behandlingen. Dersom du gjør større bevegelser, vil laseren stoppe opp, men fortsetter der den slapp så snart øyet igjen har kommet i riktig posisjon. Du trenger altså ikke være redd for “å gjøre noe galt” eller for at laseren skal skade øyet ditt.

3. Hvilke synsfeil behandler SynsLaser?

SynsLaser laserbehandler primært nærsynthet og skjeve hornhinner inntil cirka -6,00 i brillestyrke. Vi behandler også langsynthet inntil cirka +2,00, hvis forundersøkelsen viser at pasienten er spesielt godt egnet. Årsaken til at vi er mer restriktive når det gjelder langsynthet, er at resultatene er mer uforutsigbare enn ved laseroperasjon av nærsynthet.

4. Kan jeg laserbehandles selv om jeg skjeler?

Det kommer an på graden av skjelingen. Hvis du er avhengig av å korrigere med prismer i brillene dine, vil vi sannsynligvis fraråde deg laserkirurgi. Du er velkommen til å kontakte oss på telefon 48 20 22 00, så kan vi foreta en individuell vurdering.

5. Hvor mange kontroller trenger jeg etter en laserbehandling?

Dette vurderes individuelt. De fleste kommer til to-fire etterkontroller. Alle nødvendige etterkontroller er selvsagt inkludert i prisen.

6. Må jeg være borte fra jobb/studier etter en laserbehandling?

Vi anbefaler at du tar deg fri fra jobb og/eller studier i fire til seks dager etter laserbehandlingen. Ved laserkirurgi på en onsdag, er de fleste på jobb igjen på mandagen. Tilhelingsprosessen er svært individuell så noen få vil kanskje trenge et par dager ekstra.

7. Kan jeg få sykemelding de dagene jeg ikke kan jobbe/studere?

Laserkirurgi av øyne blir regnet som kosmetisk behandling. Å korrigere synet med laserkirurgi er ikke medisinsk nødvendig. Det er kun ved sykdom at man har rett til sykemelding. Man har derfor ikke krav på sykemelding etter laserbehandling.

8. Hvorfor må jeg være mer nøye med å bruke solbriller i ett år etter laserbehandlingen?

Solbriller må brukes i ett år etter laseroperasjonen for å beskytte øynene mot UV-stråler. Dette er spesielt viktig på dager med sol eller tynt skydekke. UV-stråler kan stimulere til arrdannelse på hornhinnen.

9. Må jeg avstå fra trening etter laserbehandlingen?

Du skal avstå fra alle typer trening den første uken etter laseoperasjonen. Svømming, ballsport og kontaktsport må du vente med i to uker.

10. Hva er alderslangsynthet?

Alderslangsynthet er en naturlig prosess som inntrer i midten av førtiårene og skyldes at øyets linse mister sin elastisitet etter hvert som vi blir eldre. Dette gjør det vanskeligere å fokusere på nært hold.

11. Hva menes med monovision?

I noen tilfeller kan man ta hensyn til alderslangsyntheten under laserbehandlingen. Noen pasienter egner seg til det man kaller “monovision”. Man beholder da noe nærsynthet på ett øye. Det andre øyet laserkorrigeres som vanlig. På den måten kan pasienten se klart på nært hold med ett øye og klart på langt hold med det andre øyet. Dette bør prøves ut med kontaktlinser i en periode før man eventuelt laserkorrigerer.

12. Hva er aldersgrensen for laserkirurgi?

Du må være 18 år for å få utført laserkirurgi. Hvis synet ditt ennå ikke er stabilt, må du vente lenger. Det bør ikke ha vært særlig endring i brillestyrken de siste to årene. Er synet i endring, vil det fortsette å endre seg etter laserbehandlingen.

13. Kan jeg få dekket laserbehandlingen av det offentlige?

Vanlige synsfeil, som kan korrigeres med briller eller linser, regnes ikke som sykdom, men som normale avvik. Det er forøvrig noen spesielle forhold som gjør at enkelte kan få dekket laserbehandlingen. Les mer om kriteriene for offentlig dekket laserkirurgi.

14. Kan jeg få fradrag på skatten for utgifter til laserkirurgi?

Nei, som oftest ikke. Man har bare krav på fradrag for utgifter til laserkirurgi, dersom man av medisinske eller yrkesmessige årsaker ikke kan korrigere brytningsfeilen ved hjelp av briller eller linser.

Behandlingsdagen

Det er viktig for oss at du føler deg trygg og godt ivaretatt. Dersom du lurer på noe, skal du aldri være redd for å spørre. På behandlingsdagen får du med deg kirurgens mobilnummer slik at du kan nå oss også utenom åpningstidene.
I forkant av laseroperasjonen vil du få tilsendt en innkalling med tidspunkt for når du skal møte. Du vil også få en oversikt over rutinene du skal følge før og etter laserbehandlingen. Det er viktig at du leser godt gjennom informasjonen og kontakter oss hvis noe er uklart.

Hos kirurgens assistent
På behandlingsdagen vil du først møte kirurgens assistent. Han/hun vil gå gjennom rutinene du skal følge og svare på spørsmål. Assistenten vil også dryppe øynene dine med antiinflammatoriske og antibakterielle dråper. Det er helt naturlig å være litt nervøs på behandlingsdagen. Dersom du ønsker det, kan du få en beroligende tablett. Før du skal inn på operasjonsstua, får du på deg hette, skotrekk og frakk.

På operasjonsstua
På operasjonsstua blir du møtt av samme kirurg som du møtte på forundersøkelsen. SynsLasers kirurger er blant de mest erfarne i landet og har behandlet flere tusen pasienter før deg.

Behandlingen starter med at kirurgen drypper øyet med bedøvende dråper. Deretter setter han/hun på en øyelokksholder. Denne hindrer deg i å blunke under laserbehandlingen. Før laserkorreksjonen dryppes øyet på nytt med bedøvende dråper. For å sjekke at bedøvelsen virker, og for å tørke bort overflødig væske, stryker kirurgen forsiktig over øyet med en steril svamp.

Under laserbehandlingen skal du fokusere på et rødt lys. Laseren er utstyrt med en dobbel “eye tracker” som følger hver minste øyebevegelse. Du kan derfor føle deg trygg på at ingenting kan gå galt dersom du skulle kikke bort. Du vil høre en summelyd mens laseren går, og det vil lukte litt svidd. Dette er helt normalt. Når laserkorrigeringen er ferdig, settes en beskyttelseslinse på, før øyelokksholderen tas av. Deretter gjentas prosedyren på det andre øyet. Til sammen er du inne på operasjonsstua i cirka ti minutter.

Kort tid etter laseroperasjonen skal du begynne å bruke øyedråper slik som beskrevet i informasjonsskrivet. Du skal slappe av og ta det med ro resten av kvelden og de neste dagene.

Etter behandlingen

Rutiner i etterkant av laserbehandlingen med øyelaser
Du må ta deg helt fri fra jobb og studier i tre til fire dager etter laserbehandlingen. I de to første dagene er det viktig at du ikke anstrenger øynene med lesing, PC-bruk og TV-titting. Den første uken skal du ikke bruke øyesminke eller få vann i øynene. Du skal heller ikke kjøre bil eller trene den første uken. Regn med å måtte bruke øyedråper i inntil fem uker etter behandlingen. Solbriller må brukes utendørs, når det er sol, i ett år etter behandlingen for å beskytte øynene mot UV-stråler. Det er viktig at du følger rutinene, som er et viktig ledd i forebyggingen av komplikasjoner.

Hvordan blir dagene etter behandlingen med øyelaser?
Det er individuelt hvordan man reagerer på en øyelaseroperasjon, men det er vanlig å ha noe ubehag de første par dagene. De fleste blir lysømfintlige. Noen får også følelsen av å ha rusk på øyet. Utfordringen blir etter behandling med øyelaser å ikke gni seg i øynene. Økt tåreflod og hovne øyelokk kan også forekomme. Under 5% opplever svie og/eller smerte etter cTEN. Du får med deg smertestillende som kan brukes dersom du er en av de få som får vondt. Det er viktig for oss at du føler deg trygg både før, under og etter behandlingen med øyelaser. Ikke nøl med å ringe oss hvis du er bekymret. Du får med deg kirurgens mobilnummer på behandlingsdagen, slik at du kan nå oss utenom åpningstidene.

Hvor lang tid tar det før synet er bra etter behandling med øyelaser?
Denne prosessen er også svært individuell. De fleste ser ok de første timene etter laserbehandlingen. De neste par dagene vil imidlertid synet bli noe dårligere. Synsforstyrrelser som sløret syn og varierende syn gjennom dagen, er ikke uvanlig. Noen opplever også forbigående dobbeltsyn. Hvor lang tid det tar før synet stabiliseres og “klarner opp”, varierer fra person til person. De fleste opplever stor forbedring i løpet av de første par ukene. Når du kommer til månedskontrollen, vil kirurgen se hva som kan forventes av fortsatt bedring, hvis du ikke allerede er “i mål”. Ved alder over førti år, og ved behandling med øyelaser av større synsfeil, kan det ta noe lenger tid før synet stabiliseres.

Når blir neste kontrolltime?
Etter behandlingen med øyelaser får du på bandasjelinser som skal beskytte øynene i tilhelingstiden. Du får tilbud om å komme til oss for å fjerne disse etter fem til åtte dager. Hvis du vil, og er vant med kontaktlinser, kan du ta dem av selv. Neste etterkontroll blir tre til fem uker etter behandlingen. Det er også vanlig med kontroll etter tre måneder og tolv måneder.

Komplikasjonsrisiko

Som ved alle andre kirurgiske inngrep, er det også en risiko for komplikasjoner ved laserbehandling av øyne. cTEN er en type overflatebehandling. Under finner du en liste med komplikasjoner knyttet til de oveflatebehandling. Av de lasermetodene som finnes på markedet, er cTEN den som er tryggest og mest skånsom for øyet. Det er viktig å følge alle instrukser og rutiner før og etter behandlingen, da disse er viktige ledd i forebyggingen av komplikasjoner.

Komplikasjoner knyttet til laserbehandling
Over- eller underkorreksjon: Over- og underkorreksjon kan forekomme. Dette kan korrigeres med en rebehandling. I aldersgruppen under 40 år har SynsLaser en rebehandlingsrate på ca 1%.

Synsforstyrrelser: Etter laserbehandling av øyne, kan dobbeltsyn, sløret syn, varierende syn i løpet av dagen og fra dag til dag, innskrenket eller økt lysfølsomhet, glans / skinn / blendende lys og glorier rundt lys forekomme. Oftest går disse fenomenene over etter en viss tid, men de kan i sjeldne tilfeller vedvare, spesielt i svak belysning.

Infeksjon: Som ved ethvert kirurgisk inngrep er det også en risiko for infeksjon ved laserbehandling. Infeksjon kan i enkelte tilfeller gi varig nedsatt syn.

Tørre øyne: En del opplever tørrere øyne enn normalt de første ukene etter laserbehandlingen. Dette er vanligvis forbigående, og kan oftest avhjelpes med dråper, gel eller salver. Svært få får vedvarende plager. Det er en større risiko for vedvarende tørrhet etter en LASIK-behandling, sammenlignet med overflatebehandling, siden tilskjæring av LASIK-lokket medfører at nervetråder kuttes på et noe dypere nivå i hornhinnen.

Haze: Arrdannelse på hornhinnen, haze, kan utvikles i løpet av det første året. Med dagens moderne utstyr kombinert med rutiner for øyedråper, solbrillebruk og bruk av C-vitamin knyttet til behandlingen, er det svært sjeldent at haze forekommer hos SynsLaser. Arrdannelse kan behandles med f.eks. øyedråper eller cTEN rebehandling.

Ektasi: Progressiv fortynning av hornhinnen.