Femto-LASIK øyelaser

LASIK, eller Laser in-situ keratomileusis, har vært den mest brukte synskorrigerende operasjonsmetoden i mange år. Den er generelt trygg og effektiv og takket være lite ubehag etter operasjonen og rask synrehabilitering har LASIK vært mest populær blant pasientene, med flere millioner operasjoner utført på verdensbasis. Godt syn allerede dagen etter operasjonen, er et av kjennetegnene til LASIK.

Et annet kjennetegn på LASIK er prosedyren. Det må skapes et hengslet lokk i hornhinnens overflate før selve laserbehandlingen av brytningsfeil kan utføres med en excimerlaser. Ved tradisjonell LASIK, skjæres det hengslet lokket med en mikrokeratom kniv. Med moderne Femto-LASIK, vil et separat lasersystem, en femto-laser, lage lokket med bedre presisjon.

I og med at LASIK representerer et kirurgisk inngrep, er det uansett viktig at man er klar over risikoen for mulige komplikasjoner, at man gjør en omfattende preoperativ vurdering og at man har realistiske forventninger til resultatet av operasjonen. Hos SynsLaser benytter vi VisuMax og Lensex femto-laser fra Zeiss og Alcon.

SynsLaser tilbyr samtlige moderne metoder for synskorreksjon. De som blir anbefalt femto-LASIK, under forutsetning at underliggende forhold og målinger ligger til rette for denne prosedyren, er de med langsynthet mellom +1,00 og +4,00 D, de som har høygradig astigmatisme, samt de som setter rask synsrehabilitering på første plass innen kategorien nærsynthet mellom -1,00 og -3,00 D.