Femto-LASIK øyelaser

LASIK, eller Laser in-situ keratomileusis, har vært den mest brukte synskorrigerende operasjonsmetoden i mange år. Den er generelt trygg og effektiv og takket være lite ubehag etter operasjonen og rask synrehabilitering har LASIK vært mest populær blant pasientene, med flere millioner operasjoner utført på verdensbasis.

Det som kjennetegner prosedyren, er at det må skjæres til et hengslet lokk i hornhinnens overflate før selve laserbehandlingen av brytningsfeil utføres med en excimerlaser. For å skjære til det hengslete lokket, brukes enten en mikrokeratom kniv, som ved tradisjonell LASIK, eller et separat lasersystem, en femtolaser, som ved Femto-LASIK. Siden dette representerer et kirurgisk inngrep, er det viktig at man er klar over risikoen for mulige komplikasjoner, at man gjør en omfattende preoperativ vurdering og at man har realistiske forventninger til resultatet av operasjonen. Hos SynsLaser benyttes femotlaseren VisuMax fra Zeiss. Med VisuMax oppnår man raskere tilheling og stabilt syn en med eldre metoder som f.eks. IntraLase LASIK.