Grå stær

Grå stær er en naturlig del av aldringsprosessen, der synet gradvis svekkes ved at øyelinsen blir uklar. Sykdommen er ikke farlig, men gir økende synsreduksjon og synsforstyrrelser, og operasjon er eneste utvei for å få godt syn igjen. Grå stær kan også være medfødt, men dette er sjeldent. Hos yngre mennesker skyldes ofte grå stær skader eller andre sykdommer i øyet.

Vanlige symptomer ved grå stær:

  • Nedsatt synsskarphet
  • Redusert kontrastfølsomhet
  • Blending fra lyskilder
  • Ringer rundt lys
  • Skygger og doble konturer
  • Svekket mørkesyn
  • Nedsatt fargesyn

Grå stær-operasjon er den mest utførte operasjonsmetoden i verden, og SynsLasers øyekirurger har utført tusenvis av grå stær-operasjoner. Under operasjonen fjernes den uklare linsen og erstattes av en ny, kunstig linse. Operasjonen utføres i lokalbedøvelse og tar kun 15 minutter på hvert øye. Allerede dagen etter ser de fleste godt nok til å gå tilbake på jobb og ellers gjenoppta sine vanlige, daglige gjøremål.

grå-stær-operasjon

Nye muligheter for deg med grå stær

Få mer ut av din grå stær-operasjon. Velger du å få utført grå stær-operasjon hos SynsLaser, kan du slå to fluer i ett smekk. Vi sørger for at du blir kvitt grå stær – men synskorrigerer samtidig øynene dine så du kan bli uavhengig av briller og linser!

Det har nylig skjedd store teknologiske framskritt innen grå stær- og linsekirurgi. Nå kan du bli kvitt både grå stær og eventuelle synsfeil ved én enkelt operasjon. Ved å sette inn spesialtilpassede linser som tar høyde for det enkelte øyets synsfeil, og eventuelt finjustere med laser i etterkant, kan de fleste klare seg uten briller både for å se på avstand og for lesing.

Begrensninger ved offentlig grå stær-operasjon

Det offentliges oppgave er å fjerne en sykdom, ikke å gjøre pasienten brille- og linsefri. Som hovedregel er det bare pasienter med vesentlig synsreduksjon som har rett til operasjon i offentlig regi. Pasienter med lettere synsreduksjon blir derfor stående lenge uten tilbud om kirurgi. De som får godkjent offentlig operasjon, får bare operert grå stær og mister dermed muligheten for å justere synet samtidig. Hos SynsLaser får du time med det samme og gjennomgår bransjens mest omfattende forundersøkelse. Det sikrer deg som pasient, og vi avdekker samtidig nøyaktig hvordan vi best kan utføre din synskorrigerende behandling.

Tenk deg muligheten for å bli kvitt din grå stær og bli brille/linsefri i samme operasjon. Ta kontakt med for en grundig forundersøkelse!

Kompetanse, teknologi og trygghet

Øyeklinikken SynsLaser er basert på de tre områdene kompetanse, teknologi og trygghet. Det betyr at våre pasienters sikkerhet og trygghet er det viktigste. Dette oppnår vi ved å sikre deg kirurgisk kompetanse på topp, internasjonalt nivå, den aller fremste teknologien og ledende forskere, som alltid søker etter ny kunnskap og nye og bedre behandlingsmetoder.

Spørsmål og svar

1. Hva er grå stær?

Grå stær, eller katarakt, er en naturlig del av aldringsprosessen som fører til at linsen i øyet mister sin klarhet. Grå stær fører til at synet gradvis blir dårligere, både på avstand og på nært hold. Mange blir plaget av blending, særlig ved bilkjøring i sol, eller ved møtende trafikk i mørket. Les mer om symptomer ved grå stær.

2. Hvordan behandles grå stær?

Den eneste behandlingen for grå stær er operasjon. Ved grå stær-operasjon fjernes den uklare linsen og en ny, kunstig linse settes inn i øyet. Operasjonen foregår i lokalbedøvelse og tar ca. 15 minutter per øye. Grå stær-operasjon er den mest utførte operasjonsmetoden i verden.

3. Hva er forskjellen på en synskorrigerende grå stær-operasjon og en vanlig grå stær-operasjon?

Informasjon kommer.

4. Gjør en grå stær-operasjon vondt?

Nei, før operasjonen bedøves øyet med øyedråper. Etter operasjonen kan øyet kjennes litt tørt og irritert, men det er ikke vanlig med smerter etter en grå stær-operasjon.

5. Hva er etterstær?

Etterstær skyldes at linsekapselen som den nye linsen ligger i har blitt uklar. Etterstær er en relativt vanlig bivirkning av grå stær-operasjoner, som behandles ved en supplerende lasebehandling (YAG-laser) med gode resultater. Symptomene ved etterstær ligner symptomene ved grå stær. Man må vente i minimum seks måneder etter grå stær-operasjonen, før man kan behandle etterstær.

6. Må jeg være borte fra jobb etter grå stær-operasjonen?
Nei, som oftest ikke. De aller fleste ser godt nok til å gå på jobb dagen etter operasjonen.

7. Hvor mange kontroller må jeg på etter en grå stær-operasjon?

Dette vurderes individuelt. Kirurgen vil ta en liten kontroll allerede noen få timer etter operasjonen. Den neste kontrollen blir etter ca. én måned.

Behandlingsdagen

Det er viktig for oss at du føler deg trygg og godt ivaretatt. Dersom du lurer på noe, skal du aldri være redd for å spørre. På behandlingsdagen får du med deg kirurgens mobilnummer slik at du kan nå oss også utenom åpningstidene.
I forkant av grå stær-operasjonen vil du få tilsendt en innkalling med tidspunkt for når du skal møte. Du vil også få en oversikt over rutinene du skal følge før og etter operasjonen. Det er viktig at du leser godt gjennom informasjonen og kontakter oss hvis noe er uklart.

Før operasjonen

Før du kommer inn på operasjonsstua vil kirurgens assistent dryppe øynene dine med pupilleutvidende dråper. Dette gjøres for at kirurgen skal få god sikt til linsen. Kirurgen vil foreta en kort kortroll, før en sykepleier tar deg med inn på operasjonsstua.

På operasjonsstua

Det er naturlig at man føler seg litt urolig når man kommer inn på operasjonsstua. Da kan det være godt å vite at SynsLasers kirurger er blant de mest erfarne i landet og har behandlet flere tusen pasienter før deg.

Behandlingen starter med at kirurgen drypper øyet med bedøvende dråper. Deretter setter han/hun på en øyelokksholder. Denne hindrer deg i å blunke under operasjonen. Operasjonen tar ca. 15 minutter per øye.

Kirurgen lager to små snitt i øyet. Hele operasjonen gjøres gjennom disse snittene. Øyet fylles med en seig væske (visco), for å holde øyet utspent under behandlingen. Videre lages et hull i fremre linsekapsel, før innholdet i linsen myknes ved hjelp av ultralyd og suges ut. Linsekapselen spyles ren for cellerester, før den nye, kunstige linsen settes inn og festes. Til slutt suges visco ut av øyet, og antibiotika settes inn for å forebygge infeksjon.

Kirurgen vil ta en liten kontroll ca. 2 timer etter operasjonen.

Etter behandlingen

Rutiner i etterkant av grå stær-operasjonen

Du skal dryppe med øyedråper i tre uker etter operasjonen. Du vil en resept på disse øyedråpene tilsendt i forkant av operasjonen. Du kan gjenoppta dine vanlige aktiviteter og gjøremål dagen etter operasjonen, med noen få begrensninger. Den første dagen etter operasjonen bør du unngå å klø/gni deg i øynene. Den første uken etter operasjonen bør du ikke få usterilt vann i øynene. Du skal derfor ikke svømme i denne perioden. Du skal heller ikke bruke sminke den første uken etter operasjonen.

Hvordan blir dagene etter grå stær-operasjonen?

Det er ikke vanlig med smerter etter operasjonen. Mange kan oppleve varierende grad av ruskfornemmelse, irritasjon eller tørt øye i noen dager. Synet stabiliseres oftest i løpet av den første måneden. De som har valgt synskorrigerende grå stær-operasjon kan ofte oppleve at det er lesesynet som trenger mest tid før det stabiliseres. De fleste ser godt nok til å gå tilbake på jobb dagen etter operasjonen. Enkelte merker økt lysfølsomhet til å begynne med og får ekstra behov for å bruke solbriller. Til å begynne med kan man også oppleve lysfenomener, spesielt i mørke eller svak belysning. Det vanligste er å se ringer omkring lyskilder. Det kan ta noen måneder før dette går over.

Når blir neste kontrolltime?

Første kontroll blir allerede et par timer etter operasjonen. Neste kontroll blir ca. én måned etter operasjonen.

Komplikasjonsrisiko

Som ved alle andre kirurgiske inngrep, er det også en risiko for komplikasjoner ved grå stær-operasjon. Under finner du en liste med komplikasjoner knyttet til grå stær-operasjoner. Det er viktig å følge alle instrukser og rutiner før og etter behandlingen, da disse er viktige ledd i forebyggingen av komplikasjoner.
Mørkesynsforstyrrelser: Ringer rundt lyskilder i svak belysning. For de aller fleste vil dette gå over med tiden.

Etterstær: Skyldes at linsekapselen som den nye linsen ligger i har blitt uklar. Dette er en relativt vanlig bivirkning av grå stær-operasjon, som behandles med en supplerende laserbehandling med gode resultater. Etterstær forekommer i ca. 30 % av operasjonene.

Sjeldne komplikasjoner (intreffer i godt under 1 % av tilfellene)

Infeksjon: i verste fall eldoftalmitt, som kan føre varig synstap.

Netthinneavløsning: kan i verste fall føre til varig synstap

Postoperativ regnbuehinnebetennelse

CME/Cystoid maculaødem