JON ROGER EIDET

Jon Roger Eidet har medisinsk utdanning fra Universitetet i Oslo og har forsket på øyets overflate på Harvard Medical School.

jon-roger-wpcf_150x200

Jon Roger Eidet har holdt flere foredrag om stamcellebehandling av øyets overflate, hvilket er tema for hans doktorgradsprosjekt ved Oslo Universitetssykehus.