TOR PAASKE UTHEIM

tor-p-utheimØyelege Tor Paaske Utheim har i flere år hatt fokus på forskning, innovasjon og undervisning. Han har på under fire år etter disputas i 2010 bygget opp den største forskningsgruppen i øyefaget i Norge. Han veileder i dag 25 PhD-kandidater og forskerlinjestudenter. Utheim er nestleder i Norsk oftalmologisk forening samt forskningsleder og overlege ved Øyeavdelingen i Drammen. Han innehar to professorater, ett ved Høyskolen i Sør Øst-Norge og ett ved Det odontologiske fakultet, universitetet i Oslo (UiO), hvor han videreutvikler stamcelleterapi for behandling av blindhet ved hjelp av munnslimhinneceller. Siden 2014 har Utheim vært leder for Vevskultur, Avd. medisinsk biokjemi ved Oslo universitetssykehus. Han har oppnådd 22 akademiske priser og utmerkelser, hvorav fem innen innovasjon, herunder Medinnovas idépris, som er den største (NOK 250.000) innovasjonsprisen innen helsesektoren i Norge. Utheim står bak seks patentsøknader samt etablering av ett bioteknologiselskap. Sammen med Sten Ræder grunnla han i 2013 Tørreøyneklinikken, et privat forskningssenter i kraftig vekst, som nylig også er blitt etablert i utlandet. Utheim har undervist over 600 medisinstudenter over tre år ved Det medisinske fakultet, UiO. Ingen av medisinstudenter Utheim hadde ansvar for som universitetslektor/klinisk stipendiat, strøk til muntlig eksamen. Utheim har fått pris for sine formidlingsevner og skrevet en lærebok om undersøkelsesteknikk av øyne, som er blitt benyttet av medisinstudenter og leger de siste ti årene. I 2013 ble han utnevnt av Norges Blindeforbund til fast spaltist i Spør Øyelegen i bladet Alt om Syn. Utheim har forskningserfaring fra Oslo, Kyoto, Japan (i en periode) og Boston, USA (mer enn to år, fordelt på fem perioder).