Nærsynthet

Nærsynte personer har problemer med å se skarpt på lang avstand, men ser godt på nært hold. I medisinens verden kalles nærsynthet for myopi. Nærsynthet er en svært vanlig tilstand. Tall fra Norge viser at mellom 30-50 % er nærsynte, og forekomsten øker sterkt i ung voksen alder (17-25 år).

For at man skal kunne se et bilde klart, er man avhengig av at lysstråler fra bildet brytes korrekt når det passerer hornhinnen og øyelinsen, slik at de treffer nøyaktig på netthinnen. Hos nærsynte vil formen på hornhinnen være for krum eller øyeeplet for langt slik at lystrålene fokuseres foran netthinnen. Nærsynthet forekommer oftest i kombinasjon med skjeve hornhinner.

normalt-synnarsynthet

Hvorfor vi utvikler nærsynthet er ikke kjent, men man antar at både arv og miljø spiller inn. Flere studier viser at mye nærarbeid, som for eksempel lesing, kan forårsake nærsynthet hos disponerte individer. Mange barn med nærsynhet blir først oppmerksom på tilstanden når de begynner på skolen og oppdager at det er vanskelig å lese hva som står på tavlen. For å se klarere prøver man å myse, men dette resulterer ofte i hodepine og plager fra skulder- og nakkeregionen.

Operasjon av nærsynthet

Nærsynthet kan behandles med en cTEN eller ReLEx SMILE laseroperasjon. Ved å omforme hornhinnen ved hjelp av laserstråler, vil lyset treffe nøyaktig på netthinnen. I enkelte tilfeller, som ved store styrker og/eller tynne hornhinner,er kanskje en ICL linseoperasjon være et bedre alternativ.